concert: Dirty B / Motafied Beatz in De Nieuwe Oogst

  VR.
25 MEI
DIRTY B / MOTAFIED BEATZ 23:00 uur De Nieuwe Oogst, Rotterdam
2012
 
TOEGANG 5 euro / 10 euro